Jobbagenterna får stänga ner

I slutet på 2015 stängde Jobbagenterna ner sitt kontor i Täby pga dålig lönsamhet, nu har även deras uppdrag vid Globen avslutats pga att deras nya lokaler inte uppfyller de krav som ställs på leverantören.

Dessa krav gäller för samtliga leverantörer:

Tjänsten omfattar hela Sverige. Företag som ansöker om att bli leverantörer ska ha tillgång
till lämpliga lokaler på minst en angiven svensk adress. Flera leveransadresser kan anges.
Ansökande leverantör ska i ansökan bekräfta att man under avtalstiden disponerar lämpliga
lokaler för de delar av aktiviteten som leverantören själv genomför.

Med lämplig lokal avses en lokal som:
– Enkelt kan nås med allmänna kommunikationsmedel.
– Är utformad på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler
som ställs av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS
2009:02 Arbetsplatsens utformning, på www.av.se.)
– Vid behov ger deltagarna tillgång till höj- och sänkbara bord.
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att ca 10% av deltagarna har behovet.
– Lokaler och utrustning är tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar.

Det åligger ansökande leverantör att tillse att det finns nödvändiga tillstånd för att bedriva
den avtalade verksamheten i lokalerna och att gällande krav för brandskyddet
uppfylls.

För optimal tillgänglighet åligger det leverantören att samråda med ansvarig
arbetsförmedlare i de fall då deltagaren har behov utöver vad som sägs ovan. Leverantören
är skyldig att samarbeta med Arbetsförmedlingens specialister och
Arbetsförmedlingens leverantörer av Flexibla anpassningsmoduler (FAM).

Tillgång till lokalerna
Samtliga deltagare ska ha tillgång till lokalerna minst fyra timmar per dag, valfri tid mellan
08.00 – 17.00, minst fyra dagar per vecka måndag till fredag, med undantag för helgdagar.
Leverantören väljer när deltagarna ska ha tillgång till lokalerna. Lokalerna ska då vara
bemannade hela tiden av minst en handledare.

Även om lokalerna endast är öppna för deltagare enligt ovan måste leverantören i lokalen
kunna ta emot deltagare för exempelvis uppstart för nya deltagare och övriga planerade
aktiviteter. ”

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtal med Miroi AB

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtal med Miroi AB om tre arbetsmarknadsutbildningar och tjänsten Stöd och matchning på några orter
Totalt berörs 236 deltagare i tjänsten Stöd och matchning och 82 deltagare i arbetsmarknadsutbildningar. Avtalen sades upp 12 april efter att Arbetsförmedlingen granskat verksamheterna och konstaterat brister i förhållande till avtalen.

Följande avtal sägs upp på angivna orter:
Stöd och matchning, Arbetsförmedlingens kundval, på orterna:
Malmö/Lund/Helsingborg (102 deltagare berörs)
Stockholm (124 deltagare berörs)
Umeå (10 deltagare berörs)

Arbetsmarknadsutbildning inom administration på orterna:
Lund (11 deltagare berörs)
Umeå (10 deltagare berörs)

Serviceutbildning med fördjupningar på orten:
Nyköping (13 deltagare berörs)

Lokalvårdsutbildning på orterna:
Huddinge (16 deltagare berörs)
Luleå (6 deltagare berörs)
Trollhättan (14 deltagare berörs)
Umeå (6 deltagare berörs)
Varberg (6 deltagare berörs)

Önskar du bli spelutvecklare?

En spelutvecklare arbetar på företag som utvecklar dataspel. En spelutvecklare omsätter idéer till att bli riktiga spel. Det är spelutvecklaren som skapar spelet från grunden och ser till att det håller högsta möjliga kvalitet. Arbetet kan egentligen delas in i tre olika delar. Man kan antingen arbeta med design, grafik eller programmering.

Det allra vanligaste är att man har utbildat sig och arbetar inom ett av dessa tre områden men på mindre företag kan en och samma spelutvecklare arbetar med alla tre delarna.

Dataspelsutvecklare (Spelutvecklare) – Utbildning

www.utbildningssidan.se/eg/sok/dataspelsutvecklare
Här hittar du utbildningar till dataspelsutvecklare, även kallat spelutvecklare, samt information om yrket, lön, antagnings-/behörighetskrav, stipendier och hur det …

Så får du drömjobbet som spelutvecklare
www.idg.se/2.1085/1.72547/sa-far-du-dromjobbet-som-spelutvecklare
Player1 har talat med svenska spelutvecklare och lärare på spelutbildningar runt om i landet för att ge dig råd om vad du bör tänka på, och vad …

Elevatorpitch (EP) – Stöd och matchning

Syftet med en elevatorpitch  är att under resan mellan några våningar kunna väcka tillräckligt intresse för att personen skall vilja fortsätta diskussionen vid ett senare tillfälle

 

Tänk dig att du är på anställningsintervju. Du har noggrant planerat din outfit för att du ska känna dig trygg och självsäker. Du har förberett dig på de klurigaste av kluriga frågor, och så säger de bara: ”berätta lite kort om dig själv”.

Det här är ett praktexempel på en situation där en väl förberedd så kallad elevator pitch är guld värd. En elevator pitch är en kortfattad värdebeskrivning som ger åhörare en bra uppfattning om vem du är, vad du gör, vad du vill och vad du har att erbjuda dem, och förhoppningsvis samtidigt får dem att känna sig nyfikna och imponerade.

 

Arbetsförmedligen levererar statistik gällande Stöd och matchning

Uppgifterna från Arbetsförmedlingens statistik hämtas ur det operativa förmedlingssystemet vid Arbetsförmedlingen. Sökandestatistiken omfattar personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppdelade på bland annat öppet arbetslösa och deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Platsstatistiken omfattar rekryteringsbehov som arbetsgivare anmält direkt till Arbetsförmedlingen eller via självservicesystemet Annonsera Direkt. Varje vardag går uppgifter från det operativa förmedlingssystemet till händelsedatabasen där den senast inlagda uppgiften lagras. Uppgifterna ligger till grund för såväl vecko- som månadsstatistiken.

Här hittar du statistiken för stöd och matchning: http://www.stod-och-matchning.se/statistik-stod-och-matchning/

Påhittade personer i Stöd och matchning

Det är roligt att titta runt på  leverantörers hemsidor. Tjänsten stöd och matchning är relativ ny och leverantörers kommunikation lika så. Ett roligt exempel är från stöd och matchnings leverantören Jobbagenterna. Likt många andra leverantörer så vill man lyfta fram kunder som tack vare deras nätverk gått vidare till arbete men i många fall är historierna fyllda med påhittade personer.

Påhittade personer i stöd och matchning

Jobbagenterna har nog det roligaste exemplet, Flygkapten Karin, en pilotstudent som har gått programmet och helt hux flux fått jobb och snabbt blivit flygkapten. Man ser tydligt att alla bilder är från en bildbank så trovärdigheten är lika med noll. Men förhoppningsvis ser Jobbagenterna detta inlägg och ändrar till riktiga historier och riktiga människor som de samlar på sig med tiden.

Ofoget med påhittade personer i stöd och matchning exempel hoppas jag växer bort för det förstör för samtliga leverantörer.

Arbetsförmedlingen: ”Försämrad matchning på arbetsmarknaden”

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport visar på försämrad matchning på den svenska arbetsmarknaden.

Ladda ner rapport

S A M M A N F A T T N I N G
Andelen inskrivna arbetslösa som tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden fortsätter att öka. Därmed har det blivit allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga jobben.
Det visar årets Arbetsmarknadsrapport från Arbetsförmedlingen. Till de grupper som står långt från arbetsmarknaden räknas personer med en förgymnasial utbildning, äldre (55-64 år), utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

– Arbetsförmedlingen har efter finanskrisen 2008 fått allt svårare att matcha de arbetssökande som skrivs in på Arbetsförmedlingen med de lediga platserna. Vi har fått en tudelad arbetsmarknad, där de som står långt ifrån ett arbete har svårt att hävda sig trots en hög efterfrågan på arbetskraft, säger Mats Wadman, analyschef, Arbetsförmedlingen.

Att en mycket stor andel bland de inskrivna saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar går bara till viss del att avhjälpa med insatser hos Arbetsförmedlingen.

– Det som behövs är en stor utbildningssatsning som genomförs i nära samarbete med kommuner och arbetsgivare. Här måste utbildningspolitiken och kommunerna ta ett stort ansvar, säger Mats Wadman.”

Läs hela sammanfattningen på Arbetsförmedlingens hemsida.