Nerdragningar i Stöd och Matchning?

Arbetsförmedlingens nya utgiftsprognos för 2019 visar att gällande budget på arbetsmarknadsområdet kommer att slå hårt mot de privata arbetsförmedlingstjänsterna. Budgeten är nerdragen från 5 till 3,7 miljarder.

Följande information har gått ut till Stöd och matchning leverantörer i marknadsområde 2.
”Som ni säkert känner till har Arbetsförmedlingen fått en mycket stor minskning på tilldelningen av progammedel i år. Enheterna har jobbat med analys och omfördelning och det står nu klart att budgeten får stora konsekvenser och att vi behöver prioritera våra insatser. Vi har därför från och med nu starkt begränsade möjligheter att anvisa till insatser för deltagare utanför jobb- och utvecklinsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringen. Förändringarna gäller direkt. 
Det betyder inte att vi ska sluta använda våra utbildningar och tjänster, däremot kommer det att påverka oss genom att det begränsar våra målgrupper.”

Stöd och matchning övergår till nya FAS 3 och Etableringslotsen

Arbetsförmedligen har gjort förändringar gällande arbetsmarknadsprogrammet Stöd och matchning. Syftet från början med Stöd och matchning var att ge människor stöd tidigt i sin arbetslöshet för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. Men nu så är det bara nyanlända (som direkt går in i Jobb och utvecklignsgaratin) och långtidsarbetslösa som har tillgång till det programmet. Sammanfattningsvis innebär det att det blir en hopslagning av gamla FAS 3 och Etableringslotsen. Dock är det väl en naturlig utveckling under valrörelsen då statistiken kan anpassas.

Vi på Arbetsförmedlingen har fått nya direktiv om att fokus på alla insatser från Arbetsförmedligen ska riktas in mer mot långtidsarbetslösa inskrivna i Jobb och utvecklingsgarantin, rehab samt ungdomar”

Misstänker att många kompletterande aktörer kommer behöva lägga ner under sommaren.

Arbetsförmedlingen avslutar avtal

Drygt 1 400 personer har valt en av de 40 leverantörer som nu får se sina avtal sägas upp.

Arbetsförmedlingen har i dag cirka 180 leverantörer av tjänsten Stöd och matchning, enligt ett pressmeddelande.

Stöd och matchning: Ibility lever på gamla meriter

Leverantören inom stöd och matchning Ibility har en ganska kaxig marknadsföring där de hänger ut konkurrenter på ett ganska tvivelaktigt sätt gällande Arbetsförmedligens rating av leverantörer.

Stöd och matchning Ibility lever på gamla meriter

Det som Ibility inte berättar är att betygen bygger på gamla meriter, i detta fall hur det gick mellan december 2014-augusti 2015 och mycket har runnit under broarna efter det.

Bland annat beskriver en deltagare detta om sin tid hos Ibility.

Mina första dagar hos dem har minst sagt varit bisarra. Första dagen (eftermiddag) kom jag till dessa stora, tomma lokaler med utsikt över slussen för att i en kvart få höra om tjejen som kombinerade ihop sina talanger till ett nytt yrke. That’s it. Sen fick vi en tid för individuellt samtal dagen efter (kl 15.30)och skickades hem. Dagen efter slussades vi in i en ny stor tom lokal och fick papper att fylla i. Tog en dryg halvtimma. Sen ett individuellt samtal, fast inte med den som ska bli min coach. Pappret ville de inte ha – det var mest för min egen skull?? Sen hem igen med informationen att vi ska träffas 13 – ca 17 varje dag nästa vecka. Fasa – jag har två barn som ska hämtas. Den lilla ska hämtas på dagis ca 16.00. ”Vi kan inte ta hänsyn till dagishämtningar” blev deras kommentar när jag uttryckte min oro. Klart att jag som arbetslös ska vara tillgänglig under normala arbetstider.

 

Jobbagenterna får stänga ner

I slutet på 2015 stängde Jobbagenterna ner sitt kontor i Täby pga dålig lönsamhet, nu har även deras uppdrag vid Globen avslutats pga att deras nya lokaler inte uppfyller de krav som ställs på leverantören.

Dessa krav gäller för samtliga leverantörer:

Tjänsten omfattar hela Sverige. Företag som ansöker om att bli leverantörer ska ha tillgång
till lämpliga lokaler på minst en angiven svensk adress. Flera leveransadresser kan anges.
Ansökande leverantör ska i ansökan bekräfta att man under avtalstiden disponerar lämpliga
lokaler för de delar av aktiviteten som leverantören själv genomför.

Med lämplig lokal avses en lokal som:
– Enkelt kan nås med allmänna kommunikationsmedel.
– Är utformad på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler
som ställs av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS
2009:02 Arbetsplatsens utformning, på www.av.se.)
– Vid behov ger deltagarna tillgång till höj- och sänkbara bord.
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att ca 10% av deltagarna har behovet.
– Lokaler och utrustning är tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar.

Det åligger ansökande leverantör att tillse att det finns nödvändiga tillstånd för att bedriva
den avtalade verksamheten i lokalerna och att gällande krav för brandskyddet
uppfylls.

För optimal tillgänglighet åligger det leverantören att samråda med ansvarig
arbetsförmedlare i de fall då deltagaren har behov utöver vad som sägs ovan. Leverantören
är skyldig att samarbeta med Arbetsförmedlingens specialister och
Arbetsförmedlingens leverantörer av Flexibla anpassningsmoduler (FAM).

Tillgång till lokalerna
Samtliga deltagare ska ha tillgång till lokalerna minst fyra timmar per dag, valfri tid mellan
08.00 – 17.00, minst fyra dagar per vecka måndag till fredag, med undantag för helgdagar.
Leverantören väljer när deltagarna ska ha tillgång till lokalerna. Lokalerna ska då vara
bemannade hela tiden av minst en handledare.

Även om lokalerna endast är öppna för deltagare enligt ovan måste leverantören i lokalen
kunna ta emot deltagare för exempelvis uppstart för nya deltagare och övriga planerade
aktiviteter. ”

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtal med Miroi AB

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtal med Miroi AB om tre arbetsmarknadsutbildningar och tjänsten Stöd och matchning på några orter
Totalt berörs 236 deltagare i tjänsten Stöd och matchning och 82 deltagare i arbetsmarknadsutbildningar. Avtalen sades upp 12 april efter att Arbetsförmedlingen granskat verksamheterna och konstaterat brister i förhållande till avtalen.

Följande avtal sägs upp på angivna orter:
Stöd och matchning, Arbetsförmedlingens kundval, på orterna:
Malmö/Lund/Helsingborg (102 deltagare berörs)
Stockholm (124 deltagare berörs)
Umeå (10 deltagare berörs)

Arbetsmarknadsutbildning inom administration på orterna:
Lund (11 deltagare berörs)
Umeå (10 deltagare berörs)

Serviceutbildning med fördjupningar på orten:
Nyköping (13 deltagare berörs)

Lokalvårdsutbildning på orterna:
Huddinge (16 deltagare berörs)
Luleå (6 deltagare berörs)
Trollhättan (14 deltagare berörs)
Umeå (6 deltagare berörs)
Varberg (6 deltagare berörs)

Önskar du bli spelutvecklare?

En spelutvecklare arbetar på företag som utvecklar dataspel. En spelutvecklare omsätter idéer till att bli riktiga spel. Det är spelutvecklaren som skapar spelet från grunden och ser till att det håller högsta möjliga kvalitet. Arbetet kan egentligen delas in i tre olika delar. Man kan antingen arbeta med design, grafik eller programmering.

Det allra vanligaste är att man har utbildat sig och arbetar inom ett av dessa tre områden men på mindre företag kan en och samma spelutvecklare arbetar med alla tre delarna.

Dataspelsutvecklare (Spelutvecklare) – Utbildning

www.utbildningssidan.se/eg/sok/dataspelsutvecklare
Här hittar du utbildningar till dataspelsutvecklare, även kallat spelutvecklare, samt information om yrket, lön, antagnings-/behörighetskrav, stipendier och hur det …

Så får du drömjobbet som spelutvecklare
www.idg.se/2.1085/1.72547/sa-far-du-dromjobbet-som-spelutvecklare
Player1 har talat med svenska spelutvecklare och lärare på spelutbildningar runt om i landet för att ge dig råd om vad du bör tänka på, och vad …