Arbetsförmedlingen har sagt upp avtal med Miroi AB

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtal med Miroi AB om tre arbetsmarknadsutbildningar och tjänsten Stöd och matchning på några orter
Totalt berörs 236 deltagare i tjänsten Stöd och matchning och 82 deltagare i arbetsmarknadsutbildningar. Avtalen sades upp 12 april efter att Arbetsförmedlingen granskat verksamheterna och konstaterat brister i förhållande till avtalen.

Följande avtal sägs upp på angivna orter:
Stöd och matchning, Arbetsförmedlingens kundval, på orterna:
Malmö/Lund/Helsingborg (102 deltagare berörs)
Stockholm (124 deltagare berörs)
Umeå (10 deltagare berörs)

Arbetsmarknadsutbildning inom administration på orterna:
Lund (11 deltagare berörs)
Umeå (10 deltagare berörs)

Serviceutbildning med fördjupningar på orten:
Nyköping (13 deltagare berörs)

Lokalvårdsutbildning på orterna:
Huddinge (16 deltagare berörs)
Luleå (6 deltagare berörs)
Trollhättan (14 deltagare berörs)
Umeå (6 deltagare berörs)
Varberg (6 deltagare berörs)

Kommentera