Efter lotsarna Stöd och matchning

Efter lotsarna – nu tar Stöd och matchning över

Etableringslotsar– Vi planerar att utöka antalet platser inom folkhögskolesatsningen samt öppna upp tjänsten Stöd och matchning även för deltagare inom etableringsuppdraget, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Efter lotsarna – vad händer?

Efter det hastiga beslutet att lägga ner Etableringslotsar har handläggarna på Arbetsförmedligen dra ett tungt lass. En artikel i tidningen Skövde nyheter, 6 mars,  säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att leverantörerna av tjänsten stöd och matchning framöver kommer ta över denna tjänst.

I Riksrevisionens rapport, (RiR 2014:14), som presenterades 4 juli 2014 visade att uppdraget i tjänsten Etableringslots vara för brett och otydligt. Fokuset på nyanländas behov av socialt stöd hade blivit överordnat och deltagarnas behov av arbetsinriktade insatser hade kraftigt nedprioriterats ner. Vissa leverantörer hade i affärsidén att ge bort Ipad, datorer, telefoner med mera för att få deltagaren att välja dem. Slutsatsen i rapporten blev således att fokus ska till 100% handla om att få ut människor i arbete eller utbildning, precis samma uppdrag som leverantörerna i stöd och matchning har idag.

 

 

Kommentera