Leverantörer Stöd och matchning

Allt om Stöd och matchning presentera olika leverantörer som finns att tillgå i tjänsten.

Upphandling stöd och matchning

 

Arbetsförmedligens upphandling gällande stöd och matchning skiljer sig från tidigare. Det är tydligt att Arbetsförmedligen inte vill ha för många leverantörer likt det var med jobbcoacher, då klarade Arbetsförmedligen inte av att kontrollera kvalitén vilket medförde stora skillnader mellan leverantörerna. I upphandlingen stöd och matchning så ställs det höga krav på referensuppdrag och på handledarnas kompetens, detta kommer medföra långt färre leverantörer med en högre lägsta nivå.

Valfrihetswebben.se kan man utläsa att alla leverantörer blir godkända och får avtal så länge de uppfyller de höga krav som Arbetsförmedlingen ställer.

Upphandling Stöd och matchning

Leverantörer stöd och matchning

Alla deltagare har stor valfrihet när det gäller att välja mellan leverantörer Stöd och matchning. Arbetsförmedlingen har byggt upp en enkel och användarvänlig tjänst där man enkelt kan söka efter leverantörer stöd och matchning som finns i ens närhet. Viktigt att tänka på att det kan vara värt att resa lite längre ibland då det kommer finnas leverantörer som kommer sticka ut i statistiken. Statistik Stöd och matching kommer framåt sommaren 2015 och då blir det lättare att välja. Broschyren ”Stöd och matchning – så hittar du företagen som erbjuder tjänsten” är en pedagogisk och lättläst instruktionsbok hur man söker efter leverantörer.

LEVERANTÖRER Stöd och matchning

Byta leverantör stöd och matchning

Om deltagaren upplever av olika anledningar att stödet inte motsvarar behoven finns möjlighet att byta leverantör. Respektive arbetsförmedlare är skyldig att hjälpa till vid byte. Uppsägningstiden är 14 dagar. Vid byte till ny leverantör fortsätter deltagaren där den var i tjänsten, det innebär att deltagaren inte börjar om på ett nytt tremånadersblock.

Glöm inte att meddela din handläggare om du anser att leverantören inte uppfyller kraven som ställs.

Exempel på leverantörer Stöd och matchning.

Leverantörer Stöd och matchning Stockholm

 

Osynliga Jobb

Vi förstår ditt liv och de utmaningar du står inför.  Vi är väldigt bra på att ställa saker och ting till rätta och få ordning på alla delar i jobbsökarprocessen. Därför säger vi i enlighet med vårt löfte till dig som kund; ”Lugn, vi hjälper dig!”. Hos oss får du en egen PM (personlig matchare), som leder dig från start till mål i vårt tiostegsprogram för boostning och matchning mot nytt jobb.

 

Folkuniversitetet Stöd och matchning Stockholm

Folkuniversitetet

Varför ska jag välja Folkuniversitetet?
Vi kan arbetsmarknaden, har stora nätverk och ett nära samarbete med företag i många olika branscher.
Vi har unika kunskaper om individuellt anpassade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.
Våra handledare och lärare är erfarna, kunniga och lyhörda. De är experter på att ge rätt stöd till just dig.
Vi är en icke-vinstdrivande utbildningsanordnare. Överskott återinvesteras i verksamheten. Det gör att vi kan lägga alla resurser på att säkerställa din väg mot arbete eller utbildning!

Beliv_stod_och_matchning

Nu finns vi som leverantör av tjänsten Stöd och matchning i Stockholm. Beliv AB samarbetar med Itineris som har lång erfarenhet av att ge stöd för deltagare att komma ut i arbete eller till utbildning.
Itineris har goda kontakter med arbetsgivare och ser fram emot att tillsammans med sina deltagare hitta bra lösningar.

Leverantörer Stöd och matchning Göteborg

Leverantörer Stöd och matchning GöteborgEnRival AB

EnRival AB bildades 2005, och har allt sedan starten varit ett av Almega auktoriserat bemannings- och omställningsföretag. Vi har mångårig erfarenhet från rekryterings- och bemanningsbranschen. All vår personal är utbildade inom ledarskap, psykologi eller personalvetenskap. Vi har erfarenhet och bred kompetens från olika branscher.

Leverantörer Stöd och matchning Malmö

Leverantörer Stöd och matchning Malmö

Handelsakademin

Detta gör vi genom att ta fram dina individuella styrkor och se till att du kan konkurrera bättre på arbetsmarknaden. Handelsakademin har lång erfarenhet av att hjälpa arbetssökande att komma ut på arbetsmarknaden, med mycket goda resultat. Vi har även ett stort nätverk av företag som vi matchar dig och din kompetens mot. Vi hjälper dig att hitta rätt sökvägar och att vända dig till rätt företag.

 

Topplista leverantörer Stöd och Matchning


 

Efter Etableringslotsarna tar Stöd och matchning över

Efter Etableringslotsar tat stöd och matchning över

Efter beslutet att lägga ner lotsar så säger Mikael Sjöberg att leverantörerna Stöd och matchning kommer ta över.

LÄS MER

 

2 reaktioner till “Leverantörer Stöd och matchning”

Kommentera