Storytelling

Konkurrensen om jobben är hård i de flesta branscher. Vissa arbetssökande blir kallade till många intervjuer medan andra nästan aldrig, vilket är en vanlig känsla för människor som är med i programmet Stöd och matchning.

 

Om att fortsätta begå samma misstag och förvänta sig ett annat resultat.

Bästa man kan göra om man sällan blir kallad till intervju är att göra samma sak på ett nytt sätt och våga sticka ut. Ett smart sätt är att lägga ner lite extra energi på det personliga brevet och få det att sticka ut ur mängden. Det är viktigt att redan i ett tidigt skede sticka ut för att väcka intresse. I mitt tycke är det underligt att innehållet i flertalet jobbansökningar är så likartade.

Cv-storytelling skiljer sig från det traditionella sättet att skriva ett personligt brev på – genom en effektfull berättelse så sätter du helt enkelt ord på vem du är, vad du gör och vad du vill göra i framtiden – och svarar på varför du gör det.

Alla människor har flera intressanta historier att berätta. Men försök att se till att  den specifika historien lyfter fram något som passar just de specifika jobbet. Har du väl berättat din historia innan intervjun kommer automatiskt rekryteraren relatera Dig till din berättelse.

”Får jag berätta en sak…”

 • Berätta om förväntningar som du överträffat
 • Berätta om saker du byggt upp eller skapat
 • Berätta om service du gett till kunder
 • Berätta om resultat du nått eller omsättning som du ökat
 • Utvecklat ideér eller förslag som arbetsgivare uppskattat?
 • Fått lovord från tidigare kollegor?
 • Berätta om förändringar eller förbättringar som du bidragit till
 • Deltagit i/ ansvarat för ett framgångsrikt projekt?
 • Frivilliga uppdrag? Samhälleliga insatser?
 • Berätta om hur du på något sätt bidragit till att minska kostnader
 • Berätta om hinder och utmaningar som du mött och hur du tagit dig förbi dem

Studie- och yrkesvägledare stöd och matchning

I Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (Spår 3) så är ett möte med en utbildad Studie- och yrkesvägledare obligatoriskt. Studie- och yrkesvägledaren ska underlätta för den arbetslöse att relatera sina önskemål och arbetslivserfarenheter till arbetsmarknadens krav och möjligheter.  Alla deltagare har rätt till två timmars individuell studie- och yrkesvägledning per 90-dagarsblock.

Studie- och yrkesvägledning stöd och matchning är en process som ska öka deltagarens självinsikt inför framtida val inom utbildning eller arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledare hjälper deltagaren med redskap och insikt för att själva kunna sätta upp mål och fatta väl underbyggda beslut.

Det kan beskrivas i tre steg
Vad vill jag?
Vad finns det för alternativ?
Hur kommer jag dit?

Äg din framtid
Vad du ska välja kan bara du själv avgöra. Det studie- och yrkesvägledare stöd och matchning kan göra är att ge dig förutsättningarna för att själv ta rätt beslut på rätt grunder.

 

Intervjuträning och förberedelse inför anställningsintervju

Intervjuträning

Hur kan du förbereda dig inför en jobbintervju? Intervjuträning är ett viktigt verktyg att tillämpa i Stöd och matchning. I genomsnitt behöver man genomföra sex intervjuer innan man får ett jobb, den som dock är förebredd ökar sina chanser markant.

Tips intervjuträning

 • Andning med hela kroppen ger klarhet, nedsatt stress och avslappning.
 • Vad blir möjligt om du lyssnar utan att döma dig själv eller andra, vad händer då?
 • Ha en ” låtsasintervju” med en kompis som kan baseras på de vanligaste frågorna som brukar dyka upp på en intervju.
 • Kom i tid! Att komma för sent till en arbetsintervju ger dåligt intryck. Om du kommer förtidigt kan du säga till i receptionen att inte meddela din ankomst förrän 5 min innan.
 • Om du ser bra ut känner du dig ofta bra också. Se till att du vet dagen innan vad du ska ha på dig så att du undviker sista-minuten-stressen.
 • Se till att du lägger allt annat än intervjun bakom dig när du går in för en intervju. Koncentrera på denna utmaning och inget annat.
 • Ta reda på om du förväntas ta med dig betyg eller arbetsintyg.
 • Stäng av din mobil och gå på toaletten innan intervjun. Du vill inte vara tvungen att avbryta en intervju mitt i.

Selfiejobs vägen till osynliga jobb

Ibland kan det, för den äldre generationen, vara svårt att hänga med de nya tekniska lösningar som stormar in som viktiga aktörer på den svenska arbetsmarknaden.  T ex Selfiejobs som är en ny teknisk lösning för att bekämpa arbetslöshet och hjälpa människor genom tekniska lösningar att hitta arbetsgivare, samt för arbetsgivare att hitta ny personal. Läs mer om deras dating-inspirerad jobbsökartjänst här: www.selfiejobs.net. Ska blir intressant och se om någon leverantör inom Stöd och matchning börjar använda sig av detta nya verktyg.

Varför mentorskap leder till jobb

Varesig du är på väg in på arbetsmarknaden eller önskar byta karriär? Eller nyblivet arbetslös och har svårt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden? Om du är med i programmet Stöd och matchning kan du få hjälp med att matchas mot en mentor!

Varför mentorskap leder till jobb i tjänsten Stöd och matchning

Frågar man personerna som sitter i ledningsgrupperna på de största företagen i Sverige så svara i stort sätt alla haft en mentor. Men idag är mentorskap inte bara tillgängligt för de i toppen utan det är ett  erkänt bra redskap för alla. Utbudet av mentorprogram finns för olika målgrupper – från nyutbildade till chefer till människor som deltar i Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning.

I ett mentorskapsprogram inom Stöd och matchning, ställer sig många frågan: Är det något för mig, vad ska jag välja, varför och när?

Mentorskap leder till jobb

Mentorskap handlar om relationer och att skapa nätverk mellan människor som har av varandra något att lära. I tjänsten Stöd och matchning så handlar det mycket om att matcha en deltagare med en mentor som har nätverk och verktygen att hjälpa deltagaren närmare arbetsmarknaden. Att åta sig att vara mentor eller vara deltagare är inte bara en dans på rosor. Båda måste vara beredda på öppenhet och klara av kritisk feedback. I gengäld bjuder mentorskapet på helt unika möjligheter till personlig utveckling och tillgång till den typ av kunskap som man inte kan läsa sig till. Så som oskrivna sociala regler,  nya nätverk med mera.

Skillnader mellan mentorskapsprogrammen

Det är också stora skillnader på de mentorskapsprogran som finns idag: Traditionellt är mentorskapet baserat på ett en-till-en förhållande men idag är ett mer framgångsrik metod att automatiskt bygga in nätverkande i programmet. Varje grupp består av en mentor och fem adepter, som både träffas en och en med mentorn och med hela gruppen. Samtidigt kan de fem adepterna träffas och använda varandra som ett nätverk

Innan man går in i ett mentorskap är det viktigt att klargöra för sig själv vad man vill få ut av det – innan man går in i det.

Entreprenören

Ett mentorskap kan också ha en mer praktisk karaktär, till exempel om du är entreprenör och är i startfasen. Då kan ett mentorskap bidra med praktiska råd om vem man ska kontakta, vad man gör när, och goda råd generellt.

Ny på arbetsplatsen

Fler och fler företag erbjuder också interna mentorprogram. Som ny medarbetare kan man få en massa kunskap om alla de oskrivna reglerna både socialt och professionellt på arbetsplatsen. Samt skapa ett internt nätverk som gör det mycket lättare att falla in, utföra sitt arbete på ett bra sätt och gå vidare i systemet.

Nätverk – det nya kapitalet

Mentorskap är framgångsrik metod för arbetslösa, med arbetslivserfarenhet, som önskar komma tillbaka till arbetsmarknaden. Med ett framgångsrikt mentorskap öppnas nya nätverk upp som annars skulle vara svåra att hitta. Nätverk är idag det nya kapitalet.

Självkänsla

Bengt Alvång intervjuar coachen Anne Olsson om arbetslösa, självkänsla och motivation.

Det är intressant att många coacher själva har varit arbetslösa. Är det en merit eller inte beror på vilken målgrupp man arbetar med. Målgruppen som kommer vara med i Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning är personer som har varit arbetslösa, ofta över ett år och riskerar att hamna i sysselsättningsfasen (fas3).  Att vara arbetslös över sex månader är jobbigt för självkänslan och då är det bra att jobbcoachen man arbetar med kan relatera till det.

Självkänsla är en viktig faktor

Självkänsla är för leverantörerna i Stöd och matchning en av de viktigaste parametrarna att arbeta med, kan nog säga att det är det viktigaste. Att få deltagare att våga gå utanför sin komfortzon är en förutsättning för att lyckas med målsättningen att deltagaren ska gå vidare till arbete, utbildning eller praktik.

 

 

Efter lotsarna – nu tar Stöd och matchning över

Etableringslotsar– Vi planerar att utöka antalet platser inom folkhögskolesatsningen samt öppna upp tjänsten Stöd och matchning även för deltagare inom etableringsuppdraget, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Efter lotsarna – vad händer?

Efter det hastiga beslutet att lägga ner Etableringslotsar har handläggarna på Arbetsförmedligen dra ett tungt lass. En artikel i tidningen Skövde nyheter, 6 mars,  säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att leverantörerna av tjänsten stöd och matchning framöver kommer ta över denna tjänst.

I Riksrevisionens rapport, (RiR 2014:14), som presenterades 4 juli 2014 visade att uppdraget i tjänsten Etableringslots vara för brett och otydligt. Fokuset på nyanländas behov av socialt stöd hade blivit överordnat och deltagarnas behov av arbetsinriktade insatser hade kraftigt nedprioriterats ner. Vissa leverantörer hade i affärsidén att ge bort Ipad, datorer, telefoner med mera för att få deltagaren att välja dem. Slutsatsen i rapporten blev således att fokus ska till 100% handla om att få ut människor i arbete eller utbildning, precis samma uppdrag som leverantörerna i stöd och matchning har idag.

 

 

Film om Stöd och matchning

AlphaCE film om stöd och matchning

AlphaCE har gjort en film om Stöd och matchning. Stöd och matchning är ett uppdrag som AlphaCE bedriver åt Arbetsförmedlingen. Den osynliga arbetsmarknaden utgör den största delen av svensk arbetsmarknad. De flesta lediga jobb annonseras aldrig ut och når inte allmänhetens kännedom. Statistik visar att ungefär 8 av 10 lediga jobb är osynliga på arbetsmarknaden.