Statistik Stöd och matchning

Arbetsförmedligen levererar statistik gällande Stöd och matchning

Uppgifterna från Arbetsförmedlingens statistik hämtas ur det operativa förmedlingssystemet vid Arbetsförmedlingen. Sökandestatistiken omfattar personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppdelade på bland annat öppet arbetslösa och deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Platsstatistiken omfattar rekryteringsbehov som arbetsgivare anmält direkt till Arbetsförmedlingen eller via självservicesystemet Annonsera Direkt. Varje vardag går uppgifter från det operativa förmedlingssystemet till händelsedatabasen där den senast inlagda uppgiften lagras. Uppgifterna ligger till grund för såväl vecko- som månadsstatistiken.

Här hittar du statistiken för stöd och matchning: http://www.stod-och-matchning.se/statistik-stod-och-matchning/

Kommentera