Stöd och matchning övergår till nya FAS 3 och Etableringslotsen

Arbetsförmedligen har gjort förändringar gällande arbetsmarknadsprogrammet Stöd och matchning. Syftet från början med Stöd och matchning var att ge människor stöd tidigt i sin arbetslöshet för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. Men nu så är det bara nyanlända (som direkt går in i Jobb och utvecklignsgaratin) och långtidsarbetslösa som har tillgång till det programmet. Sammanfattningsvis innebär det att det blir en hopslagning av gamla FAS 3 och Etableringslotsen. Dock är det väl en naturlig utveckling under valrörelsen då statistiken kan anpassas.

Vi på Arbetsförmedlingen har fått nya direktiv om att fokus på alla insatser från Arbetsförmedligen ska riktas in mer mot långtidsarbetslösa inskrivna i Jobb och utvecklingsgarantin, rehab samt ungdomar”

Misstänker att många kompletterande aktörer kommer behöva lägga ner under sommaren.