Stöd och matchning, vad är det?

Vad är stöd och matchning?

Stöd och matchning (spår 3) ska bidra till att kompletterande leverantörer ska med innovativ metodik tidigt bryta arbetslöshet. Fullt fokus läggs på att få ut deltagare i arbete eller utbildning. Via de kompletterade aktörerna ska deltagarna få hjälp med att matchas mot nya arbetsgivare och nätverk, ofta via den osynliga arbetsmarknaden.

Läs mer i Arbetsförmedligens faktablad
Arbetsförmedlingen stöd och matchning

Vad är målsättningen med Stöd och matchning?

Målsättning med stöd och matchning  är att de arbetslösa som tar del av tjänsten ska snabbt komma till arbete, praktik eller utbildning. Fullt fokus för leverantören är att nå målet för varje deltagare genom aktivt arbetssökande och deltagande i arbetsinriktade aktiviteter. En obligatorisk insatts är att alla deltagare har möjlighet att träffa en utbildad Studie- och yrkesvägledare inom 90 dagar.

Vilken målgrupp?

Det finns omkring 275 000 arbetslösa som tillhör grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Följande grupper riskerar att ha en svag ställning på arbetsmarknaden och merparten av deltagarna i tjänsten kommer att tillhöra någon av dessa grupper:

 • Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning
 • Arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning
 • Arbetslösa utomeuropeiskt födda
 • Arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga
 • Arbetslösa i åldern 55 – 64 år

Spår 3

Stöd och matchning Stockholm verktygslåda

De aktiviteter som leverantörer kan använda sig av finns beskrivna i den så kallade Verktygslådan på www.arbetsformedlingen.se

Deltagaren och leverantören väljer tillsammans vilka aktiviteter som deltagaren ska ta del av för att på kortast möjliga tid nå resultat. Leverantör och deltagare kan inte använda sig av aktiviteter som inte finns i verktygslådan, däremot kan leverantörer skicka in förslag på verktyg till Avdelningen förmedlingstjänster som efter godkännande läggs till i verktygslådan på www.arbetsformedlingen.se . Med andra ord så kan nya aktiviteter hamna i verktygslådan efter hand.

Följande aktiviteter finns med i verktygslådan för stöd och matchning: 

 1. Jobbkartläggning
 2. Stöd med att hitta och söka jobb med fokus på den osynliga arbetsmarknaden
 3. Stöd med att skapa ansökningshandlingar
 4. Uppföljning av sökta jobb
 5. Kontakter med arbetsgivare
 6. Presentera arbetslösa för arbetsgivare som ska rekrytera
 7. Mentorskap Stöd och matching
 8. Arbetsplatsförlagda aktiviteter
 9. Intervjuträning och förberedelse inför anställningsintervju
 10. Studie- och yrkesvägledning (obligatoriskt)
 11. Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning
 12. Motiverande samtal
 13. Grupparbeten
 14. Studiebesök
 15. Seminarier
 16. Dataundervisning
 17. Språkundervisning
 18. Samhällsinformation
 19. Kortare utbildning, ej yrkesinriktad

Arbetsförmedlingens kundval – Stöd och matchning förfrågningsunderlag är publicerat på www.valfrihetswebben.se.

 

Läs leverantörer Stöd och matchning Stockholm
Blogg om Stöd och matchning
Stöd och matchning startsida